Arbetsmiljö

Slide

Ett brett utbud av utbildningar inom arbetsmiljö

Utbildningar

Godkänd utbildare inom arbetsmiljö

Utbildningar inom arbetsmiljö

Arbetshälsa erbjuder ett brett utbud av arbetsmiljöutbildningar. För företag kopplade till AFA finns möjligheten att ansöka om bidrag och genom detta delfinansiera utbildningen med upp till 70% under perioden 1 januari 2021 t.o.m 31 december 2023.

Utbildningsalternativ

Vi utför:

  • Digitala utbildningar
  • Öppna och skräddarsydda, företagsanpassade utbildningar

Skräddarsydda utbildningar

Arbetshälsa skräddarsyr företagsanpassade utbildningar efter ert specifika behov och önskemål. Vi ser idag ett stort behov av att både komplettera befintlig kunskap och fylla på med ny kompetens utifrån flera perspektiv.

Det nya arbetslivet kräver förändringar och det är viktigt att hänga med för att skapa den bästa arbetsplatsen med rätta förutsättningarna för att få effektiva och välmående medarbetare som stannar kvar och utvecklas med företaget. Det i sin tur skapar god lönsamhet och bidrar till ett gott och hållbart arbetsliv.

Bra att veta

Bakgrund

Arbetsmarknadens parter vill skapa förutsättningar för en gemensam kunskapsbas på arbetsplatsen för det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Därför satsar Svenskt Näringsliv, LO och PTK 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildningar mellan 2021 – 2023. Utbildningsinsatserna riktar sig till chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen och ett gemensamt deltagande är särskilt prioriterat. Läs mer på AFAs hemsida.

Möt vårt team

Arbetshälsa utbildningsteam består av seniora specialister med omfattande erfarenhet och kompetens inom Arbetsmiljöområdet:

Teamet

Hur du ansöker

Nedan ser du vilka utbildningar vi erbjuder. Begär en offert för företagsanpassad och skräddarsydd utbildning via formuläret längre ner på sidan.

Snart kan du även anmäla dig direkt till utvalda, rullande utbildningar. Håll utkik på denna sidan eller följ oss på LinkedIn för mer information.

Begär företagsanpassad offert

Frågor?

Ta kontakt!

Våra utbildningar

Arbetsmiljö

Bättre arbetsmiljö (BAM)
Grundkurs

En utbildning som vänder sig till dig som vill ha grundläggande kunskaper inom arbetsmiljöfrågor och riktar sig till dig som är chef, arbetsledare eller skyddsombud.

För: Chefer, Arbetsledare, Skyddsombud

Omfattning: 3 dagars kurs

Plats: Digitalt

Pris: 8 900:- exkl. moms

Ansök via formuläret: Företagsanpassad utbildning

Till utbildningen

Arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Utbildningen berör faktorer som bidrar till ohälsa och hur rutiner kan etableras för att hantera förekomst av kränkande särbehandling.

För: Chefer, Ledare, Skyddsombud, HR

Omfattning: 1 dags kurs

Plats: Digitalt

Pris: 4 300:- exkl. moms

Ansök via formuläret: Företagsanpassad utbildning

Till utbildningen

Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken (SAM)

Praktisk kunskap om arbetet och nyttan av att systematiskt undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera arbetsmiljön på arbetsplatsen.

För: Chefer, Ledare, HR, Skyddsombud

Omfattning: 1 dag

Plats: Digitalt

Pris: 7100kr exkl. moms

Ansök via formuläret: Företagsanpassad utbildning

Till utbildningen

Arbetsmiljö

Friskfaktorer

Vad skapar hälsosamma och hållbara arbetsplatser? Utbildningen går in på vad som skapar hälsosamma och hållbara arbetsplatser och hur man arbetar praktiskt utifrån detta.

För: Chefer, Ledare, HR

Ansök via formuläret: Företagsanpassad utbildning

Till utbildningen

Ledarskap

Leda på distans

Få reda på konkreta utmaningar som andra chefer har upplevt avseende digitalt ledarskap och vilka konkreta råd du kan följa för att skapa motivation, laganda och resultat direkt och genom andra.

För: Chefer, Ledare, HR

Ansök via formuläret: Företagsanpassad utbildning

Till utbildningen

Arbetsgruppen

Effektiv kommunikation

Skapa engagemang och inspirera till effektivt samarbete i din organisation. En utbildning för alla i organisationen. Skapa mer produktiva och effektiva relationer på arbetsplatsen samt utveckla teamets prestationer.

För: Chefer, Ledare, HR, Medarbetare

Ansök via formuläret: Företagsanpassad utbildning

Till utbildningen

Arbetsmiljö

Arbetsgivarens Rehabansvar

Ta hand om dina medarbetare innan, under och efter sjukskrivning. Arbetsanpassning och Rehabilitering. Den här utbildningen riktar sig till arbetsgivare som önskar kompetensutvecklas kring rutiner vid medarbetares rehabiliteringsprocesser.

För: Chefer, Ledare, HR

Ansök via formuläret: Företagsanpassad utbildning

Till utbildningen

Begär offert

Företagsanpassad utbildning

Begär offert via formuläret nedan så återkommer en av våra utbildningsansvarig snarast.

Möt vårt team!

Jakob Alm

Jakob Alm har lång erfarenhet av att arbeta med utbildning av och processer kring Organisatorisk och Social Arbetsmiljö, OSA, grupputveckling, konflikthantering, med-ling, stress och rehabilitering. Jakob har bred erfarenhet med uppdrag för individer och grupper inom olika branscher som kommun/region, IT och byggsektor.

Bodil Henrikson

Bodil Henriksson har lång erfarenhet inom organisationsutveckling och arbetar med ledarskap, arbetsmiljö och grupputveckling. Bodil har en beteendevetenskaplig och pedagogisk bakgrund, samt flera års erfarenhet som chef. Bodil har erfarenhet av att leda utbildning inom bland annat arbetsmiljö, stress och gruppers utveckling.

Michael Mattsson

Michael Mattsson är certifierad utbildare med lång och mångårig erfarenhet att stödja företag och organisationer både i det privata näringslivet och den offentliga förvaltningen. Han är erfaren i centralt och lokalt arbetsmiljöarbete och riskanalyser i samband med exempelvis förändringar i verksamheten. Michael har genomfört uppdragsutbildningar och öppna utbildningar via Industriella utvecklingscentrum, IUC och Yrkeshögskolor.

Kirsti Ekman

Kirsti Ekman är vår affärsområdeschef för Hälsa i arbete. Förutom att ansvara för arbetsmiljöutbildningarna håller hon även i utbildningar och föreläsningar med fokus hälsa för ett hållbart arbetsliv och rehabilitering. Kirsti är utbildad beteendevetare, hälsopedagog och Professionell Coach enligt ICF med lång erfarenhet av att arbeta med omställning inom privat, statlig och offentlig verksamhet.

Lennart Kinnvall

Lennart Kinnvall är Arbetshälsas utbildningschef med omfattande ledarerfarenhet inom privat- och offentlig sektor. Lennart har arbetat som chef i olika positioner sedan 1985 och har en karriär som yrkesofficer i bagaget. I höst håller Lennart i våra nylanserade ledarskapsutbildningar.

Peter Norburg

Peter vinner snabbt förtroende och är skicklig på att hjälpa människor med att förändra sitt sätt att tänka. Han trivs bäst i tuffa situationer och när allt ställs på sin spets. Det kan vara krishantering, konflikthantering eller problemlösning när inget annat tidigare har hjälpt.

Jannicke Skoog

Jannicke Skoog är Arbetshälsas kvalitetsansvarige och en uppskattad utbildare inom systematiskt arbetsmiljöarbete och kommunikation. Jannicke har omfattande erfarenhet av förändringsarbete som arbetsförmedlare, projektledare inom strategisk kompetensutveckling. Med stort engagemang och kompetens inom arbetsrätt, lagar och förordningar guidar Jannicke kursdeltagare fram till ett eget ägandeskap av det fortsatta arbetet.

Slide
Slide

Frågor? Ta kontakt!

Lennart Kinnvall

UTBILDNINGSCHEF / SENIOR KONSULT

Lennart Kinnvall