Utbildning

Slide

Våra utbildningar

LEDARSKAP

Förändrings-
ledning

Insatsen riktar sig till chefer och HR-resurser som är i behov av stöd och vägledning när det gäller att leda i förändring.

LEDARSKAP

Ledningsgrupps-
utveckling

Har ledningsgruppen fått flera nya medlemmar eller har det skett andra förändringar som påverkar er väg framåt? Behöver ni stöd i er gemensamma utveckling?

KRISHANTERING

Krisberedskap

En utbildning som förbereder chefer, medarbetare och organisationer för det värsta. Verktyg och praktisk erfarenhet som gör dig och din organisation bättre på att hantera kriser.

ARBETSMILJÖ

Bättre arbetsmiljö (BAM) Grundkurs

En utbildning som vänder sig till dig som vill ha grundläggande kunskaper inom arbetsmiljöfrågor och riktar sig till dig som är chef, arbetsledare eller skyddsombud.

ARBETSMILJÖ

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Utbildningen berör faktorer som bidrar till ohälsa och hur rutiner kan etableras för att hantera förekomst av kränkande särbehandling.

ARBETSMILJÖ

Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken (SAM)

Praktisk kunskap om arbetet och nyttan av att systematiskt undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera arbetsmiljön på arbetsplatsen.

ARBETSMILJÖ

Arbetsgivarens Rehabansvar

Ta hand om dina medarbetare innan, under och efter sjukskrivning. Arbetsanpassning och rehabilitering. Den här utbildningen riktar sig till arbetsgivare som önskar kompetensutvecklas kring rutiner vid medarbetares rehabiliteringsprocesser.

Slide

Intresserad? Ta kontakt!

Lennart Kinnvall

UTBILDNINGSCHEF / SENIOR KONSULT

Lennart Kinnvall