Sjuk & Frisk

Slide
Sjuk & Frisk-ikon

Sjuk & Frisk

Slide

För en bättre arbetshälsa och effektivare personalvård

Sjuk & Frisk är en lösning för frånvaro- och sjukanmälan och ett smart upplägg vid rehabilitering och personaldokumentation. Ligg i framkant med personalvården och minska administrationen med Sjuk & Frisk.

 

Hur fungerar det?

 1. Personalen anmäler sin frånvaro via antingen telefon eller digitalt.
 2. Informationen landar därefter in i en digitalt plattform som chef, arbetsledare och/eller personalansvarig får tillgång till. Plattformen ger en överblick på hur frånvaron ser ut i organisationen samt orsak till frånvaro.
 3. Plattformen ger notiser, råd och guidning kring rehabilitering.
 4. Vårdkontakt (sjuksköterska) kopplas in om nödvändigt.
Slide
Slide

Tjänsten innefattar

Frånvaro-anmälan

Vårdkontakt

HR-support

Slide

Frånvaroanmälan

Systematisera, förenkla och effektivisera frånvaroanmälan för personal, HR och chefer.

 

 • Få in frånvaroanmälan via telefon eller digitalt
 • Avisering till närmsta chef, arbetsledare och/eller personalansvarig
 • Se aktuell frånvaro digitalt i realtid
 • Automatisk bevakning och initiering av rehabiliteringsåtgärder
 • Möjlighet till påminnelse av läkarintyg efter 7 frånvarodagar
 • Systematisk administration
 • Statistik och historik
Sjuk & Frisk, frånvaroanmälan
Slide
Sjuk & Frisk, vårdkontakt

Vårdkontakt

Följ upp och vårda sjuk personal tillsammans med sjuksköterska.

 

 • Kontakt och uppföljningssamtal med sjuksköterska
 • Sjukvårdsrådgivning
 • Hjälp till egenvård
 • Möjlighet till preliminär diagnos
Slide

HR-support

Dokumentation & rehabinsatser

Få en strukturerad dokumentation av sjukfrånvaro samt guidning kring rehabinsatser. All dokumentation sker under strikt sekretess och enligt GDPR.

 

 • Dokumentationsstöd
 • Stöd och guidning för chefer vid rehabiliteringsinsatser
 • Säkerställ rätt åtgärd, i rätt tid med rätt dokumentation
 • Automatiserade aktiviteter* baserat på frånvarodagar och frånvarotillfällen

*Exempel på aktiviteter: omtankesamtal, återgång till arbete dag 30, påminnelser för rehabutredning vid specifika tillfällen m.m.

Sjuk & Frisk, dokumentation
Slide
Slide

Intresserad? Ta kontakt!

Alexandra Strandberg

HR BUSINESS PARTNER

Alexandra Strandberg