Hälsa i arbetet

Slide
Hälsa i arbetet ikon

Hälsa i arbetet

Slide

Det är människor som genererar resultat

Studier visar att om människor mår bra så presterar de bra och det leder till framgångsrika företag. I dagens lärande, kunskapsbaserade organisationer har människor kommit att bli ännu viktigare. Vi i Arbetshälsa har en unik modell för funktionellt tänkande som hjälper människor att ta ansvar för sin situation och påverka sitt mående och agerande för bästa resultat.

I företag finns det ofta människor som av olika anledningar inte mår bra. Det kan exempelvis handla om upplevd stress, beroendeproblematik, konflikter eller annat.

Ju tidigare man kan sätta in hjälpinsatser för individer som inte mår bra desto större möjligheter att undvika sjukskrivningar och effektivitetstapp. Det är kostsamt på flera sätt både för företaget, samhället och individen.

Vi har stark expertis inom; förändringsarbete, upplevd stress, konflikthantering, kränkande särbehandling, chef- och medarbetarstöd samt organisationsutveckling.

Vi erbjuder också den unika tjänsten Arbetshälsajouren.

Slide
Slide

Arbetshälsajouren

Trygghet för alla - varje dag, dygnet runt

Arbetshälsajouren är ett telefonstöd dygnet runt, året om och med möjlighet till utryckning vid kriser. En extern part med tystnadsplikt - HR's och chefernas förlängda arm till alla medarbetare.
Slide

Intresseanmälan

Intresserad av någon av våra tjänster? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort!

Slide
Slide

Intresserad? Ta kontakt!