Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

Efter att du mottagit bokningsbekräftelse från Arbetshälsa är din anmälan bindande, men är ombokningsbar fram till fyra veckor före utbildningsstart. Se Avbokningsregler nedan för vad som gäller om du därefter ändå skulle behöva boka av eller boka om din plats.

Betalning

Kursavgift betalas i förskott vid anmälan mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara Arbetshälsa tillhanda senast vid kursstart.

Inställd eller flyttad utbildning

Arbetshälsa förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum. Eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej.

Avbokningsregler för öppen kurs

Avbokning meddelas skriftligt.
Vid av- eller ombokning 2 – 4 veckor innan utbildningsstart debiteras 50 % av utbildningsavgiften.
Om av- eller ombokning 0 – 2 veckor innan utbildningsstart debiteras 100 % av utbildningsavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person i samma företag efter samråd med Arbetshälsa.
Vid sjukdom är anmälan avbokningsbar mot uppvisande av läkarintyg.

Avbokningsregler för skräddarsydda utbildningar

Avbokning meddelas skriftligt.
Vid av- eller ombokning 2 – 4 veckor innan utbildningsstart debiteras 50 % av utbildningsavgiften.
Om av- eller ombokning sker 0 – 2 veckor innan utbildningsstart debiteras 100 % av utbildningsavgiften.

I de fall där Arbetshälsa har haft kostnader i samband med överenskomna anpassningar av utbildningsupplägg, material mm är kunden skyldig att ersätta Arbetshälsa för dessa kostnader om de har uppstått innan avbokningen skett.

Uppdaterad information 210705.

Läs även