Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken (SAM)

Utbildning

Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken (SAM)

Slide

Beskrivning

Utbildningen ger dig praktisk kunskap om hur du bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.

Om dina arbetsuppgifter innebär arbete med eller ansvar för arbetsmiljöfrågor behöver du arbeta med detta systematiskt och planerat. Att kunna tolka och omsätta kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och hantera dem i den dagliga verksamheten, hjälper dig att skapa en frisk arbetsplats.

Utbildningen vänder sig till dig som vill dra fördel av att arbeta förebyggande med arbetsmiljön och genomföra åtgärder så att anställda inte skadas, blir sjuka eller far illa. God arbetsmiljö och verksamhetens utveckling går hand i hand och går att påverka genom att arbeta kontinuerligt med arbetsmiljön.

Ni kan genom det systematiska arbetsmiljöarbetet:

  • motverka stress och onödiga sjukskrivningar
  • upptäcka och åtgärda risker i tid
  • bidra till bättre ekonomi i organisationen genom goda arbetsförhållanden
  • skapa ordning och reda i organisationen
  • främja trivsel, engagemang och goda prestationer

I utbildningen varvar vi föreläsningar med övningar och egna reflektioner. Målet är att du efter avslutad kurs ska känna att du förstår och kan omsätta AFS 2001:1 i praktiken.

Förkunskaper

Vi rekommenderar utbildning i BAM, Introduktion systematiskt arbetsmiljöarbete eller motsvarande. Erfarenhet från arbetsmiljöarbete är en fördel.

Vi är Arbetshälsa

Arbetshälsas utbildningsteam består av seniora specialister med omfattande relevant erfarenhet och kompetens inom Arbetsmiljöområdet.

Sedan 2004 har vi arbetat med att ge människor nya perspektiv vilket gett individer, företag och organisationer nya möjligheter. Vi arbetar med alla frågor inom HR – förebyggande, långsiktigt och även med akuta kriser/situationer.

 

Se fler utbildningar.

Information

För: Chefer, Ledare, HR, Skyddsombud

Kategori: Arbetsmiljö

Omfattning: 1 dag

Plats: digitalt

Pris: 7100kr exkl. moms

Slide

Intresserad? Ta kontakt!

Lennart Kinnvall

UTBILDNINGSCHEF / SENIOR KONSULT

Lennart Kinnvall