Förändringsledning

Utbildning

Förändringsledning

Slide

Kort om utbildningen

Insatsen riktar sig till chefer och HR-resurser som är i behov av stöd och vägledning när det gäller att leda i förändring.

Ur innehållet

Vetenskaplig teori varvas med beprövade modeller och föreläsarnas egna praktiska exempel som följs av återkommande öppna

gruppsamtal. Därutöver integreras handledning för att förankra lärandet i vardagsledarskapet och få ökad effekt av den teoretiska delen.

Variationer och innehåll kan ändras efter behov.

Tidsomfattning

Insatsen omfattar 2 utbildningsdagar samt en dags individuell handledning och genomförs gemensamt av två konsulter

Dag 1: Förändringsledning: definition och utmaning

Dag 2: Förändringskommunikation: ledarens roll

Dag 3: Handledning

Med fördel genomförs insatsen på plats i egna lokaler alternativt digitalt, handledningen genomförs digitalt.

Vad blir skillnaden?

Trygghet och säkerhet i rollen som ledare i förändringssituationer. En egen verktygslåda med användbara och beprövade hjälpmedel och kommunikativa modeller.

Målgrupp

Insatsen riktar sig till chefer och HR-resurser som är i behov av vägledning när det gäller att leda i förändring.

Information

För: Chefer, Ledare, HR

Tidsomfattning: 2 dagar + individuell handledning

Slide

Intresserad? Ta kontakt!

Lennart Kinnvall

UTBILDNINGSCHEF / SENIOR KONSULT

Lennart Kinnvall