Chef/Ledare och HR

Slide

Utbildningar för chefer/ledare och HR

Ett starkt ledarskap skapar lyckade företag. Ta del av vårt breda utbud av utbildningar för chefer, ledare och HR!

Tidigare lyckade utbildningar, nu i ny form

Vi har tidigare levererat utbildningar för grupper, enheter/avdelningar i olika storlek inom de områden som presenteras nedan. Utbildningarna riktar sig till chefer/ledare och HR samt fackliga förtroendemän i vissa fall. Upplägget är oftast föreläsningsdagar med handledning insprängt emellan för att öka effekten av den nya kunskapen. Perioden det rör sig om kan vara längre eller kortare, beroende på möjligheten att avsätta tid för deltagande hos arbetsgivaren.

Efter god feedback från kunderna vill vi nu ge dig möjligheten att ta del av utbildningarna, nu i färdiga koncept. Se utbudet nedan.

Frågor?

Ta kontakt

Hur du ansöker

Nyfiken och intresserad? Nedan ser du vilka utbildningar vi erbjuder. Skicka din ansökan via formuläret längre ner på sidan så återkommer vår utbildningsansvariga Ann-Louice Lindholm snarast. Du kommer alltid få en personlig kontakt med våra utbildare innan bokad utbildning där ni får möjlighet att lära känna varandra och anpassa upplägget efter behov.

Ansökan utbildning

Chefer, Ledare, HR

Chefsutveckling för effektivitet och hållbarhet

Kvalitativa föreläsningar kombinerat med handledning för chefer som har behov av att utveckla sitt ledarskap, arbeta effektivt och samtidigt hållbart.

För: Chefer, Ledare, HR

Omfattning: 2 dagar + individuell handledning

Ansök via formuläret: Företagsanpassad utbildning

Till utbildningen

Chefer, Ledare, HR

Förändringsledning

Insatsen riktar sig till chefer och HR-resurser som är i behov av stöd och vägledning när det gäller att leda i förändring.

För: Chefer, Ledare, HR

Omfattning: 2 dagar + individuell handledning

Ansök via formuläret: Företagsanpassad utbildning

Till utbildningen

Chefer, Ledare, HR

Handledning

Handledningen kan ges som en helt fristående insats för chefer och HR-medarbetare. Vid behov kan insatsen ges till chefer/HR-medarbetare som ett tillägg till våra andra kurser t ex Kommunikativt ledarskap.

För: Chefer, Ledare, HR

Omfattning: 4 dagar

Ansök via formuläret: Företagsanpassad utbildning

Till utbildningen

Chefer, Ledare, HR

HR Business Partner

Syftet med den här utbildningen är att förtydliga vad rollen som HR Business Partner innebär, och att ge verktyg i vardagen för att stödja HR-gruppen i de nya rollerna och i det fortsatta arbetet inom HR-avdelningen.

För: Chefer, Ledare, HR

Omfattning: 6 dagar + handledningsdag

Ansök via formuläret: Företagsanpassad utbildning

Till utbildningen

Chefer, Ledare, HR

Kommunikativt ledarskap

Är det nya kommunikativa och strategiska arbetssättet är en utmaning i det dagliga arbetet? Har det skett förändringar i ledningen som påverkar er väg framåt? Vi har ett genomarbetat och framgångsrikt förslag på insats.

För: Chefer, Ledare, HR

Omfattning: 5 dagar

Ansök via formuläret: Företagsanpassad utbildning

Till utbildningen

Chefer, Ledare, HR

Ledarakademi

Insatsen syftar till att ge arbetsgruppens projekt/teamledare bästa möjliga förutsättningar att gå vidare i ledande funktioner när nuvarande anställning upphör.

För: Chefer, Ledare, HR

Omfattning: 5 dagar

Ansök via formuläret: Företagsanpassad utbildning

Till utbildningen

Chefer, Ledare, HR

Ledningsgruppsutveckling

Har ledningsgruppen fått flera nya medlemmar eller har det skett andra förändringar i ledningen som påverkar er väg framåt? Behöver ni stöd i er gemensamma utveckling? Då är detta utbildningen för dig.

För: Chefer, Ledare, HR

Omfattning: 2 – 3 dagar

Ansök via formuläret: Företagsanpassad utbildning

Till utbildningen

Chefer, Ledare, HR

Projektledning för HR-partner

Dagens HR-arbete utförs till stor del i projektform och detta är ett arbetssätt som kan vara nytt för många. Känner du dig inte riktigt bekväm i arbetsformen? Behöver du kompetenspåfyllnad för att uppleva trygghet och känna dig proffsig i ditt dagliga arbete? Ansök!

För: Chefer, Ledare, HR

Omfattning: 3 dagar

Ansök via formuläret: Företagsanpassad utbildning

Till utbildningen

Ansökan utbildning

Ansök om utbildningen via formuläret nedan så återkommer en av våra utbildningsansvariga snarast.

Slide

Frågor? Ta kontakt!

Lennart Kinnvall

UTBILDNINGSCHEF / SENIOR KONSULT

Lennart Kinnvall