Krisberedskap

Slide

Krisberedskap

Slide

Om utbildningen

Den här utbildningen har som fokus – att förbereda chefer, medarbetare och organisationer för det värsta.  Kursen kommer att ge dig verktyg och praktisk erfarenhet som gör dig och din organisation förberedda på att bättre kunna hantera kriser.

Du får reda på konkreta utmaningar som andra chefer har upplevt när krisen plötsligt inträffar. Du kommer vidare att genom övningar öka din förmåga att möta det okända och lära dig vikten av framförhållning, kommunikation och uppdaterade planer.

Ditt företag eller organisation har alla möjligheter att skräddarsy utbildningen efter era behov och möjligheter; redan vårt basutbud ger dig stora möjligheter att anpassa utbildningen.

Slide
Slide
PlayPlay
Slide

Vi erbjuder

Du kan välja mellan tre upplägg. Hör av dig så ser vi över vilket paket som passar er bäst.

1-2 dagar

Det ingår:

Teoripaket
Praktikfall
Övningar
Stöd vid planering

Om upplägget:

Teori varvas med praktik och övning. I detta paket hinner vi även påbörja ert arbete med planering för krisen alternativt se över er gällande planering.

Heldag

Det ingår:

Teoripaket
Praktikfall
Övningar
Visst stöd vid planering

Om upplägget:

Främst seminarieform där teori varvas med diskussioner och viss övning om olika utmaningar under krishantering. I samband med kursen kommer vi även kunna lämna visst stöd till att skapa (alternativt utveckla) redan befintliga planer.

Halvdag

Det ingår:

Teoripaket
Praktikfall
Seminarediskussioner

Om upplägget:

Teoretiska kunskaper varvat med diskussioner i seminarieform.

Bra att veta

Vår halvdagskurs kan med fördel genomföras som distansundervisning. Kursen är öppen för deltagare från ett flertal myndigheter, företag eller organisationer och ger deltagarna en generisk kunskap om krishantering.

Våra heldags- och längre kurser lämpar sig allra bäst för deltagare från samma företag, organisation, myndighet eller arbetsställe som är fysiskt närvarande i utbildningslokalerna. Detta erbjuder bäst möjligheter att anpassa utbildningen efter era behov och förutsättningar.

Vi erbjuder även

Kontinuitetsplanering

Vi kan även lämna kvalificerat stöd till ert viktiga arbete med att skapa eller utveckla er kontinuitetsplanering. Beroende på er verksamhets känslighet ur sekretessnivå etc. kan vårt stöd genomföras på flera olika sätt, exempelvis i huvudsak på distans eller genom fysisk närvaro alternativt en kombination.
Slide

Intresserad? Ta kontakt!

Lennart Kinnvall

UTBILDNINGSCHEF / SENIOR KONSULT

Lennart Kinnvall