Vi är LIVE med ny utbildningssida

VI ÄR LIVE! Nu kan du ansöka om utbildning på https://arbetshalsa.se/utbildning/ ????

Arbetshälsa i Sverige AB är nu godkänd som utbildningsanordnare för AFA Försäkring. Det innebär att du som arbetsgivare, som är ansluten till AFA Försäkringen, efter genomförd utbildning kan ansöka om bidrag från AFA för upp till 70% av utbildningskostnaden.

Bakgrund

Arbetsmarknadens parter vill skapa förutsättningar för en gemensam kunskapsbas på arbetsplatsen för det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Därför satsar Svenskt Näringsliv, LO och PTK 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildningar mellan 2021 – 2023. Utbildningsinsatserna riktar sig till chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen och ett gemensamt deltagande är särskilt prioriterat. Läs mer på AFAs hemsida.

Ansök redan idag! ???? https://arbetshalsa.se/utbildning/