Vårt arbetssätt

COACHING

Vad är det som ger resultat? Vi är övertygade om att det är människor i företaget som producerar resultat, direkt eller indirekt.

Coaching för oss handlar om att förflytta människor från ett läge till ett annat – mot förbättring och bättre resultat! Många pratar idag om att det är viktigt med förändring. Visst är det relevant i vår föränderliga värld! Men varför förändra om inte det leder till förbättring och resultat?

Perspektiv, orsak och verkan är nyckelord i vår coachingverksamhet. Coaching gränsar till samtalsstöd. Samtalsstöd används till att lösa konkreta problem men coaching handlar om så mycket mer! Vi arbetar med coaching, inte terapeutisk verksamhet.

FÖRELÄSNINGAR

Vi har föreläsningar inom alla personalrelaterade områden. Vi har både färdiga föreläsningar och skräddarsyr efter behov och önskemål. Eftersom gränsen mellan föreläsning och utbildning är flytande och beroende på vad ert behov är så titta gärna under våra utbildningar för att få en inblick i vad vi kan erbjuda.

 

Alla våra föreläsningar, utbildningar, och seminarier bygger på samma grund och har samma gemensamma mål: att du ska uppnå det som är viktigt för dig. Skillnaderna är att de fokuserar på olika områden och äger rum under olika lång tid. Oavsett vad du väljer lär du dig att arbeta med orsak istället för med verkan, för att det är lättare, roligare, effektivare och dessutom ger dig de resultat som du önskar.

Vi utgår från att du inte i första hand är intresserad av oss som företag eller hur vi arbetar. Det som är viktigt och intressant för dig är att du och din organisation uppnår de resultat som du önskar och att du blir ännu mer framgångsrik. Vi kan hjälpa dig med det, förutsatt att du är väl utbildad inom ditt område och upplever att du har mer att ge. Vi erbjuder föreläsningar, seminarier och utbildningar som är utformade att ge dig de verktyg som du behöver för att kunna förändra, förbättra och framgångsrikt påverka ditt eget och andra människors liv.

UTBILDNING

Syftet med utbildning är att förmedla kunskaper och färdigheter och för oss handlar utbildning också om att få människor att växa. När du eller dina medarbetare lämnar våra utbildningar vill vi att ni ska ha med er något som gjort skillnad. Vi har utbildning för alla medarbetare i hela företaget. Vi anpassar utbildningarna beroende på förkunskaper, vi erbjuder också utbildning för utbildare och förändringsledare. Utbildningarna kan vända sig från hela företaget till enstaka individer.  Vi har färdiga utbildningar och kan även skräddarsy efter behov och önskemål.

Det är människor som producerar resultat i ditt företag, direkt eller indirekt.