Ledningsgruppsutveckling

Utbildning

Ledningsgruppsutveckling

Slide

Kort om utbildningen

Har ledningsgruppen fått flera nya medlemmar eller har det skett andra förändringar i ledningen som påverkar er väg framåt? Behöver ni stöd i er gemensamma utveckling så har Arbetshälsa ett förslag till insats.

Enligt den långsiktiga vision och mål som ledningsgruppen presenterar lägger vi tillsammans grunden för den kommande utvecklingen. I insatsen ingår både ledningsgrupp, enhetschefer och medarbetare med nyckelpositioner.

Ur innehållet

Ledningsgruppen

En inledande insats av föreläsningar, workshops och individuella samtal med fokus på ledningsgruppen genomförs.

Mellan föreläsningsdagarna genomförs individuella samtal fokuserat på den egna rollen och den utveckling som organisationen står inför

Enhetschefer och nyckelpersoner

Heldagar av föreläsningar och workshops enligt önskemål.

Teamdynamik och samarbete – utifrån organisationens mål och vision behandlas samma ämnen som för ledningsgruppen, med tydligare betoning på teamdynamik och samarbete.

Variationer och innehåll kan ändras efter behov.

Tidsomfattning

Förstudier – en dag

Ledningsgrupp – utbildning två dagar, samt en dags individuell handledning

Enhetschefer och nyckelpersoner* – utbildning 3 dagar, samt gemensam kvällsaktivitet för att avrunda och ”knyta ihop säcken”

* Individuell handledning kan läggas till emellan utbildningsdagarna som ett ytterligare stöd och för att befästa utbildningens innehåll.

Såväl förstudie, som utbildning, handledning och kvällsaktivitet genomförs av två konsulter tillsammans.

Kunden tillhandahåller lämpliga lokaler, alternativt sker genomförandet helt eller delvis digitalt.

Vad blir skillnaden?

En sammansvetsad ledargrupp med gemensam syn och förhållningssätt för att tillsammans nå framtida mål och vision.

Målgrupp

Ledningsgrupp, chefer och medarbetare i nyckelpositioner.

Ledningsgrupp med nytillsatta medlemmar.

Ledningsgrupp och chefer som har behov av ett gemensamt arbetssätt och kommunikation för att nå mål och vision.

Information

För: Chefer, Ledare, HR

Tidsomfattning: 2 – 3 dagar

Slide

Intresserad? Ta kontakt!

Lennart Kinnvall

UTBILDNINGSCHEF / SENIOR KONSULT

Lennart Kinnvall