Ledarakademi

Utbildning

Ledarakademi

Slide

Kort om utbildningen

Insatsen syftar till att ge arbetsgruppens projekt/teamledare bästa möjliga förutsättningar att gå vidare i ledande funktioner när nuvarande anställning upphör.

Ansökan utbildning

Ur innehållet

Vetenskaplig teori varvas med beprövade modeller och föreläsarnas egna praktiska exempel, som följs av öppna gruppsamtal och handledning.

Variationer och innehåll kan ändras efter behov.

Tidsomfattning

Fyra kombinerade dagar med föreläsningar och handledning

En heldag med individuell handledning.

Teman för insatsen är:  Självledarskap, kommunikation, förändringsledning och gruppdynamik.

Varje utbildningsdag innehåller vetenskaplig teori, öppet erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner, och genomförs gemensamt av två konsulter.

Individuell handledning kan läggas till emellan utbildningsdagarna som ett ytterligare stöd och för att befästa utbildningens innehåll.

Kunden tillhandahåller lämpliga lokaler, alternativt sker genomförandet digitalt.

Vad blir skillnaden?

Insikter om den egna kompetensen och hur den står sig i förhållande till andra arbetsgivare och deras krav när det gäller ledarroller. En möjlighet att förbereda sig för framtiden och välja den individuellt mest framgångsrika vägen.

Målgrupp

En avdelning, enhet eller grupp av projekt/teamledare som står inför organisatoriska förändringar som har stor personlig påverkan för medarbetarna.

Kontakt

För offert och frågor, hör av dig till:

Ann-Louice Lindholm

ann-louice.lindholm@arbetshalsa.se

010-331 90 73

Information

För: Chefer, Ledare, HR

Tidsomfattning: 5 dagar

Kontakt: Ann-Louice Lindholm

ann-louice.lindholm@arbetshalsa.se

010-331 90 73

Ansökan utbildning Bokningsvillkor

Ansökan utbildning

Ansök om utbildningen via formuläret nedan så återkommer en av våra utbildningsansvariga snarast.

Kontakt

Ann-Louice

Ann-Louice Lindholm

Projektledare / Senior Consultant
010- 33 190 73