Referenser

Referenser

Vi lämnar gärna referenser på specifika kunduppdrag till dig vid förfrågan.

Lennart Kinnvall

”Arbetshälsa var under en lång period period det självklara valet ifråga om lednings-, chefs- och medarbetarstöd för oss på Ericsson AB i Gävle. Det som kännetecknar Arbetshälsas arbetssätt, är en starkt utvecklad förmåga att möta och vägleda människor och organisationer i svåra situationer. Det som gör dem unika i detta, är deras reella kompetens i att leda i förändring genom att arbeta med orsaker och inte med verkan. Deras integritet i kombination med ett empatiskt förhållningssätt och taktkänsla gör vidare att de vinner det avgörande förtroendet inom hela organisationen som är så viktigt i synnerligen svåra situationer.”

Lennart Kinnvall
Fd Personalchef vid Ericsson Supply Site i Gävle