Några ord från vår VD

Ett händelserikt år med mycket på gång

Hej!

Staffan Johansson här, VD för Arbetshälsa och systerbolagen Påverka Nu och AHG Redovisning.

2021 skulle vara det år när pandemin var över och vi kunde sätta full fart framåt men första halvåret blev precis tvärtom. Det har dock inte bara varit en nackdel utan också en rejäl fördel för oss. Internt har vi kunnat arbeta med våra processer, sätta fokus på kvalitetsarbetet och också paketerat och paketerat om våra tjänster. Tillsammans och med oerhört duktiga konsulter har vi bl.a. kunnat bredda vårt tjänsteutbud.

Samtidigt är det med stolthet vi kunnat visa snabbheten i att ställa om till digitala lösningar bl.a. på större sjukhus samtidigt som pandemins effekter fanns vägg i vägg.

Några tjänster du vill lyfta?

Jag är riktigt nöjd med att vi nu också blivit godkänd utbildningsanordnare av AFA vilket gjort att vi också kan sätta fart på vårt öppna utbildningsutbud även fast vår styrka är att målgruppsanpassa. Här kommer att hända mycket under hösten.

En annan tjänst som vi paketerat om är Arbetshälsajouren, en 7/24 tjänst, som vi haft i många år men som vi kände behövde utvecklas. Vårt pris är lågt men kvaliteten är väldigt hög och är en rejäl utmanare till övriga aktörer på marknaden.

Arbetshälsagruppen erbjuder mer

Det som vi också arbetar med är att visa på synergierna mellan våra systerföretag, Påverka Nu som arbetar med rekrytering, interim management och affärsutveckling, AHG Redovisning som arbetar med redovisning och lönehantering. Tillsammans med Arbetshälsa är vi genom våra samlade resurser en mycket stark samarbetspartner till våra kunder. Inom bolagens verksamhetsområden har vi alltid en lösning för våra kunder.

Så hur ser det ut framöver?

Allt det interna arbetet som vi lagt ner under senaste året ska nu ge oss en rejäl skjuts framåt. Det är dock inte något som görs av sig själv och därför har också gruppen satsat på att rekrytera in en marknadskoordinator. Redan på mycket kort tid så har massor hänt för nu ska vi synas rejält!

Förhoppningsvis är vi nu i sluttampen på pandemin och det gör att det finns möjligheter igen till fysiska möten för att berätta mer om oss, för det kommer vi att göra!

Ser fram emot att se dig i höst, på kaffe eller lunch, fysiskt eller digitalt! Är du redan nu nyfiken och vill veta mera, kontakta mig 0766 77 26 91.

Staffan Johansson

Slide

 

Lär känna Staffan!

Staffan har sin bakgrund från bl.a. från ledningsuppdrag (mellanchef, Vvd och VD) i såväl myndighetsvärlden som privata och offentligt ägda bolag. Första ledningsuppdraget fick Staffan redan när som 23 år gammal och han har därför fått följa många trender och förändringar, uppgång och nedgång i konjunkturer m.m. Tillsammans med en stor erfarenhet från idrottsvärlden har Staffan skaffat sig en mycket stor ledningserfarenhet att driva företag.

staffan.johansson@paverka.nu

0766 77 26 91

Slide

Fler artiklar