Kitron AB växer så det knakar

Så har Arbetshälsa varit med och bidragit

Slide

En miljard i omsättning – det är Kitrons AB’s mål för 2023. Efter en imponerande tid med fördubblad omsättning på fem år och flera nya medarbetare och kunder håller Kitron nu på att växa ur sina lokaler i Torsvik.

Vi har träffat Ulrika Gustavsson, HR-chef och Igor Ledic, Produktionschef för att reflektera, blicka framåt och för att se vilken effekt Arbetshälsas ledarskaps- och ledningsgruppsutveckling haft på Kitrons utveckling.

Slide

Om vi kikar på er utveckling – hur har det sett ut de sista åren?

Omsättningen har fördubblats på fem år.

– Ulrika Gustavsson, HR-chef Kitron

Slide

Det är verkligen en förändring!

Ja, en jätteförändring. Stärka upp med kapacitet genom att ligga i framkant med investeringar och effektiviseringar. Investera i rätt tekniker, nya maskiner och utbildning kopplat till det. Men också att vissa kunder har växt väldigt, väldigt fort vilket är kul men också en utmaning – att vi håller det vi har lovat.

– Ulrika Gustavsson, HR-chef Kitron

Instämmer, i många av fallen är det så, att kunderna växer fort efter som många av de är världsledande på sin marknad.  Och det finns ju en viss uppstartssträcka varje gång man får en ny order eller en ny kund. Vi har haft perioder, speciellt förra året, där vi hade utmaningar att ligga steget före med investeringar och rekryteringar.  Att hitta personal som vi faktiskt kan ta in och utbilda, i och med att vi är nischade.

– Igor Ledic, Produktionschef Kitron

Slide

Och om vi blickar framåt – vad vill ni uppnå?

Det är ju tydligt vad vi ska nå omsättningsmässigt. Sen är det att växa tillsammans med befintliga och nya kunder. Vi är på väg att växa ur lokalen som vi har nu. Här handlar det om att effektivisera i nuvarande lokal och komma med lösningar både på kort och lång sikt, genom investeringar samt utbyggnad av befintliga lokaler.

– Ulrika Gustavsson, HR-chef Kitron

Det kan man säga. Vi har ju möjligheter att växa, genom att vi hela tiden försöker ligga före genom investeringar och effektivisering.

– Igor Ledic, Produktionschef Kitron

Slide

Så vilka siffror jobbar ni mot?

Vi vill komma över en miljard på Kitron här i Jönköping för 2023. Det kommer bli tufft, men det är målsättningen. Hade du frågat mig för fyra – fem år sen, när jag tog den här tjänsten, skulle jag aldrig gissat på det här. Det har gått fort.

– Igor Ledic, Produktionschef Kitron

Slide
Slide

Arbetshälsa har fått möjligheten att bidra genom ledarskap- och ledningsgruppsutveckling. Vad har detta gett för effekt i er utvecklingsresa?

Jag har varit med nu under två olika tillfällen. Först med ledningsgruppen och sedan med produktionsteamet. Det senaste var fantastiskt bra – att knyta ihop gruppen och öppna upp, vilket har dom verkligen gjort.

– Igor Ledic, Produktionschef Kitron

Slide

Kan du se och höra det efteråt?

Oh ja. Teamet har pratat mycket om det efteråt och dom har varit ärliga med att dom tycker det här var bra. Jag tror att många av cheferna inte förväntade sig det resultatet, att det skulle vara så bra, men det blev det. Vissa av våra medarbetare var lite slutna och agerade ofta på samma sätt. Efter att ha pressat lite och tryckt på vissa knappar har vi märkt skillnad i gruppen. Och det blev bra. Jag tycker det var fantastisk kul och vi kommer ju träffas flera gånger. Vi får väl se vart det leder då.

– Igor Ledic, Produktionschef Kitron

Slide

Förhoppningsvis leder det till något bra och ökar effektiviteten!

Ja, det blir en positiv effekt. Om man har en grupp som förstår varandra, och vet hur dom andra tycker, tänker och agerar, vilket övningen gick ut på, så har vi mer förståelse för varandra. Det skapar mycket mindre irritation, mindre frågetecken och oklarheter. Och nu är gruppen väldigt öppna med hur dom pratar med varandra. Det är jag tacksam för. Det hymlas inte. Så det var fantastiskt bra.

– Igor Ledic, Produktionschef Kitron

Slide

Vad säger du Ulrika?

Det var ju ett jättevärdeskapande för oss i ledningsgruppen. Vissa känner varandra väldigt väl från lite olika typer av roller och har jobbat här länge. Medan det var några som var relativt nya och någon som var helt ny in i gruppen. Det var väldigt värdeskapande att lära känna varandra på ett annat plan än bara i en arbetssituation. Förstå att vi är olika. Vi har olika styrkor och svagheter. Vi fick också möjlighet att stanna upp och reflektera. Det var mycket givande för mig och för övriga med. Vi springer på i det dagliga hela tiden och det är väldigt högt tempo. I möten löser vi oftast problem där och då, sen springer vi på nästa. Då är det viktigt att vi känner varandra väl och vet hur vi reagerar i olika situationer.

– Ulrika Gustavsson, HR-chef Kitron

Slide
Slide

Vad har ni för utmaningar i er organisation?

Kontakta Lennart så ser vi över möjligheter tillsammans.

Lennart Kinnvall

Lennart Kinnvall
Verksamhetschef / Partner ArbetshälsaGruppen

lennart.kinnvall@arbetshalsa.se

010-33 190 32

Lennart @ LinkedIn

Följ Arbetshälsa på LinkedIn

Slide

Fler artiklar